Disclaimer

De website mijnkoffieautomaat.nl wordt u aangeboden door Van Duijnen, specialist in koffieautomaten. De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

Informeren

Deze website heeft als doel u zo goed mogelijk te informeren over koffieautomaten, het maken van een keuze om trend de juiste keuze voor een koffieautomaat.

Onjuistheden

Ondanks dat er de grootst mogelijke zorgvuldigheid is besteed bij het samenstellen van deze pagina's, is het mogelijk dat er onbedoeld een (type)fout is ingeslopen.

Inhoud

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Van Duijnen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Van Duijnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Van Duijnen beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen.

Privacy

De ingevoerde gegevens bij het informatie aanvraagformulier zullen behandeld worden volgens de Wet op de privacy. Gegevens zullen nimmer aan andere organisaties dan Van Duijnen ter hand gesteld worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.